Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

Simsalabim kapitel 1: Myter, sägner och legender

Örbyhus skola F-6, Tierp · Senast uppdaterad: 30 september 2020

I det här arbetsområdet kommer vi bland annat att lyssna och läsa sägner, myter och legender. Vi kommer även att lyssna på en dramatisering av Bröderna Lejonhjärta samt läsa en gemensam bok, "Passa". Vi arbetar även med bokpresentationer och recension. Under hela läsåret arbetar vi med: läsning, skriva olika texter, ordkunskap och stavning, språklära, veckokalender och utvärdering, informationssökning, muntlig framställan

Övergripande mål och Ämnets syfte: 

 • Du ska lära dig:
 • att uttrycka dig i tal och skrift
 • läsa och analysera olika texter
 • anpassa ditt språk efter syfte, mottagare och sammanhang
 • hur språket är uppbyggt samt att följa språkliga normer
 • söka information från olika källor samt värdera dem

Centralt innehåll - arbetsområde:

Koppla enbart till Lgr 11.

Arbetssätt - undervisningen:

Vi arbetar med det här:

 • radioteater om Bröderna Lejonhjärta
 • högläser en gemensam bok och reflekterar över innehållet
 • vi arbetar med delar av Simsalabim
 • du läser en egen bok och skriver en bokrecension
 • språklära och veckans ord

Bedömning och kunskapskrav:

 • Muntligt berättande
 • Kunna berätta och beskriva vad du tycker och tänker om om en bok

Lyssna

 • Kunna reflektera over det vi högläser 

Läsa

 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: sägner och myter, gemensam bok
 • Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll: textanalys
 • Kunna analysera och formulera egna tankar om texters budskap.

Skriva

 • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: bokrecension

Tala

 • Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt: bokrecension

 

Bedömning

 • Läsa med flyt och analysera innehållet. Gemensam läsning samt reflektionsfrågor
 • Skriva en bokrecension. Du ska skriva en bokrecension om en bok du läst. Du ska skriva texten så att den följer mallen för en typisk recension. Recensionen lämnas in digitalt för bedömning. 
 • Tala inför grupp och muntligt recensera en bok du läst. Du kommer att få berätta om en bok du läst. Du ska presentera genom att ha inledning, innehåll och avslutning. Bedömning sker vid presentationen. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
Myter, sägner och legender
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback