Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F - 1

Veckans bokstav, SV, åk1

Tanneforsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

Arbetsschema för veckans bokstav i årskurs 1.

Vi arbetar veckovis med ett schema som ser ut på följande sätt:
1) Spåra veckans bokstav, versal och gemen.
2) Bokstavsjakt i form av att lyssna efter veckans bokstav i olika ord som vi samlar på tavlan och sedan arbetar vidare med i form av olika språklekar.
3) Träna att höra bokstaven i olika ord.
4) Arbeta i arbetsboken Magiska kulan.
5) Skriv till bild.

Bedömning:

Eleven kan alfabetets alla bokstäver, både vid namn och ljud.
Eleven kan läsa och skriva elevnära och ljudenliga ord.
Eleven kan forma alla bokstäver samt skriva dem med hjälp av digitala verktyg. 

Begreppslista:

Alfabetet

Versaler

Gemener

Meningar

Punkt

Frågetecken

Utropstecken


Läroplanskopplingar

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Matriser i planeringen
Veckans bokstav, SV, åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback