Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Slottan åk 1 SO - Miljö

Slottsjord, Halmstad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Vad händer med våra sopor när vi slänger dem? Kan man slänga alla sopor på samma ställe? Är allt vi inte vill ha längre sopor? Hur tar vi bäst hand om vår miljö och vår planet?

Miljö

Vad händer med våra sopor när vi slänger dem? Kan man slänga alla sopor på samma ställe? Är allt vi inte vill ha längre sopor? Hur tar vi bäst hand om vår miljö och vår planet?

 

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förståelsen för att våra val påverkar vår miljö och planet.

 

Mål

Du kan sortera och beskriva olika sopor.

Du kan sortera och beskriva olika material.

Du kan berätta/reflektera över hur viktig återvinning och återanvändning är för miljön.

 

Undervisning

Vi kommer se filmer, läsa texter och diskutera om plast, papper, metall och glas. Vi kommer samtala och praktiskt arbeta kring hur vår sophantering påverkar miljön.

Bedömning

Eleven bedöms i muntliga och skriftliga uppgifter, samt gemensamma grupparbeten.


Läroplanskopplingar

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback