Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Barbapapa startprojekt

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Detta projekt utgår från normer och värden samt lärande utifrån sagans värld med Barbapapa som material.

Inledning

Detta projekt utgår från normer och värden som en start på höstterminen och är även kopplat till lärande utifrån sagans värld. Alla karaktärer i Barbapapas familj har olika egenskaper men är en del av familjen. Projektet kommer att behandla ämnen som olikhet, likhet, personliga egenskaper och tillhörighet. Barnen kan komma att känna igen sig själva i de olika karaktärerna.

Syfte

Genom att ta del av Barbapapa som litteratur får barnen en inblick i hur olika individer kan ha olika egenskaper men ändå vara lika värda. Vi kopplar detta till barnens egna egenskaper och lika värde, hur alla är en tillgång i gruppen. Genom att relatera till en fiktiv karaktär kan det hjälpa barnen att se sina egna intressen och egenskaper. Att få grepp om vem man är och vad man tycker om är en bra grund för att bygga upp sin identitet och bli mer självständig. Genom detta kan barnen lära sig både att uttrycka egna önskningar och att respektera andras. Projektet har även som syfte att belysa allas rätt att vara olika.

Metod

Vi börjar med att introducera projektet genom att läsa böcker om Barbapapa och låta barnen bekanta sig med karaktärerna. Vi pratar om dem och deras olika egenskaper. Sedan får barnen avbilda karaktärerna med olika material så som penna och papper, vattenfärg och lera. Tanken är att barnen ska kunna koppla sina egna intressen och egenskaper till de hos de olika karaktärerna. Vi pratar kontinuerligt om karaktärerna och egenskaper. Vi går senare in på individens roll i gruppen och vikten av att allas rättigheter faktiskt gäller var och en. 

Projektet kan även, i mån av intresse, fokusera kring andra ämnesområden kopplat till de olika karaktärerna. Barabaflinks teknikvecka, Barabalas musikvecka osv. Är gruppen intresserad kan de även sy en eller flera av de olika karaktärerna efter mall. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter