Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Matematik 20/21

Örtagårdens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

vi vill utveckla barnens matematiska förmåga.

Vart är vi?

Vårt syfte är att utveckla barnen i olika matematiska situationer. Vi vill ge dem förutsättningar att få utveckla sitt sätt att tänka kring antal, mönster ,färger och olika matematiska begrepp oavsett ålder. 

Vi har en barngrupp där barnen är mellan 1-3 år Vi ser att barnen visar nyfikenhet till bygga ,skapa och konstruera olika mönster. Några av barnen har börjar att räkna, sortera och visar förståelse för de olika grundfärgerna. 

Vi ser att barnen räknar både i det spontana och i bestämda situationer .

 

Vart ska vi? 

Vi vill att barnen ska få urskilja och upptäcka matematik efter sin egna förmåga och förutsättning. Vi vill erbjuda barnen olika matematiska kunskaper både i planerade situationer samt i vardagssituationer

Vi vill att barnen ska utveckla Sin förmåga att kunna se och urskilja mönster samt skapa olika mönster.

Påbörja se antal och börja intressera sig för att räkna både spontant och i planerade aktiviteter. (Taluppfattning 1-5 år)

Vi vill att barnen ska bygga och konstruera med olika byggmaterial ex- bygger med en tanke bakom

Visar vilja och nyfikenhet på matematiska aktiviteter.

 

Förmågorna/kärnämnena vi vill barnen ska utveckla är.

Exekutiva funktioner- att planera ,organisera och utföra handlingar.

 

Hur gör vi?

-Vi kommer ha undervisning/aktiviteter där vi arbetar med färger samt benämner dem.

-Vara med och bygga med olika material och tekniker stora som små klossar.

-Vi kommer sätta ord och använda rätt begrepp när barnen gör mönster.

-Vi ska arbeta med antal i sagor , sånger.

-vardagsmatematik- att räkna frukt/barn/till maten m.m.

-Taluppfattning 

-urskilja prepositioner 

-koppla samman projekten med matematiken.

-Räkna antal.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback