Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

År 8 Spanska Pedagogisk planering Mis amigos

Tornhagsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

I temat Mis amigos kommer du att få lära dig uttryck för egenskaper och utseende.

Mål

 • Att kunna berätta om en kompis (egenskaper och utseende).
 • Att förstå skillnaden mellan ser och estar.
 • Att förstå hur man placerar och böjer adjektiv i meningar.

Arbetssätt

 • Vi läser texter om kompisar och tittar på filmer från Urplay.
 • Muntliga och skriftliga övningar.
 • Hörförståelseövningar.
 • Grammatik: ser och estar, adjektiv.

Studiematerial

 • Digilär, kapitlet Mis amigos
 • Urplay

Examinationsform

 • Muntlig och skriftlig produktion där du berättar om en kompis.
 • Läs- och hörförståelseprov, skrivuppgift.

Bedömning

 • Du bedöms enligt de kunskapskrav som syns nedan.

Läroplanskopplingar

Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och stavning, i det språk eleverna möter.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. 

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter