Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Den magiska kulan - läsebok och arbetsbok

Högalidsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Vi lär oss läsa, stava och skriva tillsammans med hjälp av Den magiska kulan och mycket annat.

Vad vi ska lära oss:

Du ska lära dig att:
- känna igen och koppla ihop ljud och bokstavssymboler samt vilket ljud som kommer först, sist etc. i enkla ord.
- ljuda ihop ljud till ord.
- ha kännedom om konsonanter och vokaler
- känna igen och kunna använda ett antal ljudbilder.
- läsa enkla ord som is, sol, räv, spel osv. med flyt.
- läsa enkla meningar och förstå hur meningar är uppbyggda med stor begynnelsebokstav samt punkt, utropstecken, frågetecken.
- förstå hur en text kan vara uppbyggd samt att det finns olika typer av texter.
- förstå det du läser samt förstå innehållet i en text när andra läser för dig.

-forma bokstäver.
-stava enklare ord.
-skriva enkla meningar med mellanrum mellan orden samt stor begynnelsebokstav, punkt, utropstecken eller frågetecken.

 

Hur vi ska lära oss detta:

Vi arbetar med ljud och bokstäver på många olika sätt.
Vi undersöker hur ord och meningar är uppbyggda och hur de fungerar tillsammans.
Vi övar läsning på många olika sätt och samtalar om läsning.
Vi läser och pratar om olika typer av texter.

Vad vi ska kunna:

Du kan namnet på samtliga bokstäver och vet hur de låter.
Du kan den alfabetiska ordningen.
Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, utrops- och frågetecken.
Du kan läsa enkla ord och meningar med visst flyt.
Du förstår det du läser och det andra läser för dig och kan återberätta och svara på enkla frågor om texten.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan i det dagliga arbetet enskilt och tillsammans med andra.
Du visar dina framsteg i samband med läxläsningen hemma och i skolan.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback