Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Läsprojekt Mats Berggren

Västra Berga skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 31 augusti 2020

Vi startar läsåret i sjuan med att läsa böcker av ungdomsförfattaren Mats Berggren. Vi ska under några veckor framöver läsa, skriva läslogg och prata om några av hans böcker i grupper. Läsprojektet kommer att avslutas med att vi delar med oss av våra läsupplevelser till varandra. Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten.

Undervisningens innehåll

Under följande veckor kommer vi att arbeta med böcker skriven av Mats Berggren. I samband med att ni läser boken kommer ni att skriva läslogg och diskutera olika uppgifter i grupper. I gruppdiskussionerna kommer ni att få olika frågor att utgå ifrån, men ni kommer även att ha som uppgift att formulera egna frågor som ni ska ha med till diskussionstillfällena.

Efter varje avsnitt ni läst ska ni skriva i er enskilda läslogg. Läsloggen ska lämnas in efter de lektioner ni arbetat med den och den kommer att ingå i bedömningen. I läsloggen ska det finnas med en sammanfattning av det ni läst och den ska även visa era egna reflektioner kring det lästa. Använd er av frågeställningarna i "Att skriva läslogg" om ni har svårt att komma igång, exempelvis:
• Vad fastnade du för i läsningen, vad var positivt/negativt?
• Vilka tankar/frågor fick du av det avsnitt du just läste?

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

  • läsa och förstå
  • analysera och reflektera över läst text både i läslogg och i andra uppgifter
  • samtala om bokens innehåll
  • skriva en text om boken efter avslutad läsning
  • muntlig presentera din bok för andra som inte läst din bok

Se matris för ytterligare beskrivning 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen
SVENSKA kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback