Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2

Bild åk 2

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Undervisning

Vi kommer att:

framställa bilder utifrån olika tekniker.
arbeta med olika material.
framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter,
berätta och samtala  om egna samt andras bilder.

 

Bedömning

 Du visar vad du lärt dig genom att:

  • Delta aktivt under lektionerna.
  • Framställa bilder.
  • Prova metoder och tekniker.
  • Berätta och samtala om bilder

Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback