Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Vi gör framtidshjältar med civilkurage i filttyg

Backaskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Du ska få tillverka en framtidshjälte som besitter civilkurage och mod.

Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är att skapa sin egen framtidshjälte och att fundera ut vilka goda egenskaper hjälten ska besitta. Eleverna ska få fundera över vad civilkurage är. Genom att få tillverka en framtidshjälte i filttyg som besitter civilkurage ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda bild och teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Vidare ska eleverna få utveckla sin förmåga att utveckla sina grundläggande värden som ansvarskännande individer och medborgare.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med denna uppgift på tisdagar under två 90 minuters lektioner. 

Vi arbetar i blandade grupper, två parallellklasser, vilket gör att vi har ca 16 elever per tillfälle. Ni arbetar enskilt.

Vi kommer att visa en kortare film som visar hur en vardagshjälte kan agera.

Vi kommer att visa en kortare film som visar exempel på färdiga figurer. Eleverna får sedan i uppgift att fundera över vad sin egen framtidshjälte ska ha för styrkor. 

Du kommer att kunna få använda dig av en färdig ritning som alternativ för att du ska kunna komma framåt i arbetet.

Det här ska du lära dig

- Läsa och följa teknisk utvecklingsschema.

- Du ska få träna dig att först göra en skiss och därefter en ritning till en figur.

- Du ska ha rätt antal delar. 

- Du ska sedan klippa ut ritningen och ha dem som mallar och rita av dem på filttyg.

- Delarna till figuren ska du sedan klippa ut noggrant i filt. 

- Därefter ska du sy ihop delarna. Titta och tänk noga igenom i vilken ordning du ska sy ihop delarna. Delarna till ansiktet kan du limma på. Du behöver tänka på att lämna en liten öppning så att du kan fylla kroppen med stoppning.

Enligt Lgr11 ska:

"Undervisningen bidra till att du som elev utvecklar din kreativitet och ditt intresse  att skapa i olika material och i olika syften"// Bild.  

"Undervisningen bidra till att du ska få en förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstformer/konstarter. Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer."// Teknik.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Civilkurage

Arbetsschema

Skiss

Ritning

Material

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att gå igenom utvecklingsschemat i tur och ordning kommer jag att kunna visa min process som jag kommer att dokumentera genom att fotografera mitt arbete. Jag lägger in fotona i min lärlogg i Unikum. Färdigt arbete kommer att användas under temats gång.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter