Skolbanken Logo
Skolbanken

Fsk Viken/ Sjöstjärnans förskolors utbildning och undervisningsplan

223271 Förskolan Viken, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

En mall för planering av utbildning och undervisning

Utbildningsplan (Projektplan)

Utbildningsplanen beskriver varför vi tänker planera utbildningen utifrån ett visst läroplansområde eller mål i VP. Den innehåller även frågor för uppföljning och analys, samt en tidsplan för arbetet.  

Videon med Ann-Pihlgrens föreläsning finns med för att inspirera och sätta ramarna för er teoretiska grund.

 

 

När ni skapar en utbildningsplan för er resultatenhet/förskola/arbetslag använd er av mallen som stöd, döp om den i rubrikrutan och spara som skolfavorit.

Formulera om inledningen, ta bort det i mallen som inte är relevant för er innan publicering.  

 

Tema Motorik och rörelse

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Vi väljer tema efter barnens intressen för rörelse och sport.

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

I leken och ute på gården fanns intresse för rörelse och sporter som fotboll och bandy.

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Vi kommunicerar med barnen om aktiviteterna vi ska ha samt när vi har dem samt när vi utvärderar dem.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Lära sig om kroppen (sin egna samt andras), träna på socialsamspel, turtagning.

 

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

En till två gånger i veckan i förutbestämda grupper

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Bollar, klubbor, mål som finns redan samt digitala verktyg som datorn och projektor

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Diskussioner enskilt och i grupp, samlingar

Vilka barn och pedagoger deltar?

samtliga barn i olika grupper med olika pedagog/er i grupperna.

Hur ska projektet dokumenteras?

Bilder och video och anteckningar.

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Väggdokumentation, skolplattformen, informationsbrev till föräldrar.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Rörelserumsgrupper, skolbarnsgrupper, träning med projektorn, bollgrupper. innegrupper.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter