Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Sim- och Livräddningskunskaper ÅK6

Gamla STR F-6 2021 , Båstad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Sim- och livräddningskunskaper ÅK6 HT21/VT22

Sim- och livräddningskunskaper åk 6

 

CENTRALT INNEHÅLL 4-6

 • Simning i mag- och ryggläge.

 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

KUNSKAPSKRAV ÅK 6

 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

KONKRETISERING AV MÅLEN ÅK 6:

 • Simma 200m utan att stanna (150 m bröst och 50 m rygg)

 • Livräddning;

  • Kunna larma 

  • Simma med livboj (förlängdarm) och rädda en klasskamrat 

  • Kunna lägga en kompis i framstupat sidoläge (HT & VT)

  • Klädsim

 • Ha viss kunskap om Bad-, båt- och isvett (isvett sker i slutet på höstterminen)

 • Ha viss kunskap om HLR (jobbar vi med under vårterminen)

 UNDERVISNING ÅK 6

Eleven kommer att undervisas både praktiskt och muntligt under olika perioder under HT och VT.

 • Simteknik

 • Livräddning

 • Vattenvana i form av olika lekar och övningar

 • Isvett 

BEDÖMNING ÅK 6:

Eleven ska klara att utföra alla moment som står beskrivet under Konkretisering av målen ÅK 6.

 

Med elevens tidigare kunskaper i kombination med denna undervisning är min förhoppning att elevens vattenvana, isvettskunskaper samt sim- och livräddnings kunnighet är tillräckliga för att klara kunskapskraven i Åk 6. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter