Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Förskolan Äventyret Humlan Röda Tråd Nya

Förskolan Äventyret, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Förskolans gemensamma röda tråd

  • Vad tänker vi att en förskola är? Vad ska vår förskola vara?

  • Vad tänker vi att ett barn är? Vilken syn på barn ska ligga till grund för vår verksamhet?

  • Vad tänker vi att en pedagog är? Vilken syn på pedagogen ska ligga till grund för vår verksamhet?

  • Vad tänker vi om lärande? Vilken syn på lärande ska ligga till grund för vår verksamhet?

  • Vad tänker vi om kunskap? Vilken syn på kunskap ska ligga till grund för vår verksamhet?

 

Matematik

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom matematik när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

 

  • Vi vill ha väckt en nyfikenhet för matematiken i olika former, både planerade och oplanerade. Barnen ska ha fått en uppfattning om att matematik består av mer än bara siffror och att räkna. Barnen ska ha fått känt av att de har fått vara med att skapa fram matematiken i olika former och i olika miljöer.

Vi har grundidéer i vårt temaarbeta om matematik som vi sedan kommer bygga vidare på utefter intressen och kunskap hos barnen.

Under barnets tid på förskolan kommer det få ta del av matematik på olika sätt bl a:

Mönster - de yngre barnen kommer att få bekanta sig med formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel

              - de äldre barnen får bekanta sig med fler former som cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, romb och pentagram

              - vi har pedagogiska spel där vi jobbar med former och mönster på i-paden

              - vi tränar på att följa mönster/ritningar när vi tex bygger med lego, magneter pärlplattor

               vi leker lekar och spelar sällskapsspel

Tärningsspel - vi lär oss vad de olika symbolerna på tärningen står för, att en prick betyder ett steg , två prickar två steg osv

                      - vi har tärningsspel för barn i olika åldrar

                      - vi gör olika uppdrag tex slå tärningen - hur många prickar blev det? Gör ngt lika många gånger som tärningen visar tex                          hoppa

Mätning   - vi mäter olika saker tex oss själva

                - problemlösning hur kan man mäta om man inte har måttband, linjal eller tumstock

                - Vikt och volym jämföra tex har samma vikt på 1 kg sten och ett kg bomull samma volym

                - begrepp som vi jobbar med yngre barn stor - liten,  lång - kort, tung - lätt

                - begrepp som vi jobbar med äldre barn stor - liten, lång - kort, tung - lätt, hög - låg, tjock - smal, 

Rumsuppfattning  - vi har delat upp rumsuppfattningen i tid och rum

                    Tid - upplevelse av tid tex jämföra sitta still och tyst i soffan i 1 minut. Kändes det som lång eller kort tid

                                                                  med gå in i rörelserummet och lek i 1 minut. Kändes den minuten lika kort/lång?

                    De äldre barnen får bekanta sig med klockan - sekund, minut, timme - vi har också timglas och mätstock.

                    Problemlösning - hur mycket är en stund?

                    Rum - Rörelselekar - var i rummet är vi? Kan jag springa mot väggen och stanna precis innan väggen?

                    Begrepp som de yngre barnen får jobba med - på, i , under, upp, ner

                    Begrepp som de äldre barnen får jobba med - på, i , under, upp, ner, bredvid, emellan, framför, bakom

                    Barnen får leta efter saker genom att följa en karta

                    Barnen får göra egna kartor

Självklart möter barnen också matematik genom att träffa på siffror och uppleva antal på flera olika sätt. Vi kommer att träffa på plus och minus och bråk i form av tex frukt som är hel eller delad i halvor eller fjärdedelar.

 

Språk

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom språk när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

 

  • Vi vill att barnen ska ha en god ordbank i ryggsäcken när de lämnar förskolan. De ska kunna återberätta en händelse och våga prata inför andra. Vi vill att de ska känna till att det finns olika sätt att kommunicera på; ord, bild och tecken.
    Vi vill att de ska känna igen ordbilden av sitt namn och kunna skriva sitt namn.

 

Berätta och beskriva

- Vi uppmuntrar barnen att berätta om händelser, saker de har varit med om eller kommer att hända.

-Att de får berätta/återberätta en saga eller en händelse. (eventuellt med hjälp av bilder)

-Träna på att lyssna på varandra (eventuellt med hjälp av en talsten)

-De yngre barnen kan få en uppgift att hämta något för att se om de förstår instruktionen. De äldre barnen kan få en svårare instruktion i exempelvis olika steg. 

 

Lyssna och samtala

-Använda högläsning dagligen

-Böckerna ska vara lättillgängliga för alla

-Uppmuntra barnen att läsa/berätta för varandra

-Ha och uppmuntra dialog med barnen, att vara responsiv till barnens initiativ för dialog och samtal

-Samtala kring sekvensbilder 

-Uppmuntra barnen att våga samtala och uttrycka sig

 

Kommunicera med symboler och bokstäver

-Ha deras namn på olika ställen för att de ska lära sig sin ordbild på namnet och att visa på det

-Börja skriva sitt namn 

-Jämföra sitt namn med andras namn för att se att det ser olika ut

-Ordbilder för olika material, samt bilder och tecken 

-Uppmuntra nyfikenhet för bokstäver och symboler

 

Urskiljer ord och språkljud

-När barnen har fått upp intresset för bokstäver hjälpa dem att hitta ljuden

-klappa stavelser

-Leka med ljud och ord

 

 

Tankar kring resultat av nationella kartläggningsmaterialet

Om vi utgår från resultaten som visas inom matematik och tittar på det med lägsta procent som här visar på mätning och rumsuppfattning, perspektiv och tid och problemlösningen där ikring, är det något som vi kan lägga större vikt på i förskolan. Kan dessa saker tänkas vara något som förskolan arbetar mindre med i sin undervisning. 

Inom hitta språket ser det ut som vi arbetar mer med språket totalt än med matematik då siffrorna i procent är högre där. Det vi kan arbeta med där är att urskilja ord och språkljud. 

 

 

 

Kultur, Mångfald, Kommunikation

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom kultur, mångfald och olika sätt att kommunicera när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Naturkunskap

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom naturkunskap när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Estetiska ämnen / Digitalisering

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom de estetiska ämnena och digitalisering när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Jaget

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt och utvecklat när det gäller deras egna självbild, självkänsla, trygghet och självständighet när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Övrigt

Vad skulle vi vilja se mer av i den pedagogiska miljön och arbetet på förskolan?

Det här skulle vi vilja arbeta mer med!

Det här skulle vi vilja bli bättre på och utvecklas i!

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter