Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Pedagogisk Planering Svenska 1 LÅ 20/21

Hushagsgymnasiet (används ej längre), Borlänge · Senast uppdaterad: 11 februari 2021

Övergripande planering Svenska 1 LÅ 20/21

Övergripande planering - Svenska 1

Introduktion med diagnoser och studieteknik.

Personligt brev och lära känna övningar.

Lära sig att navigera i de program vi arbetar med.

 

Höstterminens tema: Framtid

Sommarprat

Lyssna på två program och arbeta med tillhörande frågor.

Lyssna på och arbeta med inledningar och avslut på ett urval av tidigare program.

Arbeta med manus och spela in ett eget sommarprat.

 

Insändare

Gå igenom argumentation.

Arbeta med programmen "Nosedive" och "Det kinesiska experimentet".

Skriv en egen insändare där du tar ställning till för eller emot införandet av poängsystem i Sverige(övning).

 

Skönlitteratur

Att läsa mellan raderna.

Arbeta med noveller, novellanalys och reflektioner.

Referat.

Övning: Pussel med text.

 

Språksociologi

Heta stolen.

Prov i språksociologi.

Dialekter(musik).

Övning: Förändra ditt sätt att prata.

 

Vårterminens tema: Skräck

 

Argumentation

Repetition och bedömning

Muntligt framställning

Genomförande av muntlig anförande med hjälp av Power Point

Skönlitteratur

Att läsa mellan raderna.

Arbeta med noveller, novellanalys och reflektioner.

Referat.

Skrivuppgift (NP)

 

Nationella proven

Muntligt

Läsförståelse

Skrivuppgift

 


Läroplanskopplingar

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Matriser i planeringen
Matris Svenska 1 (2)
Uppgifter
Resultat NP: läsförståelse
Resultat NP: läsförståelse
Novell - Duell i sal 17
Språksociologi: mini-podcast
5. Muntligt anförande
4. Argumentation-bedömningsuppgift
3. November - referatprov
Grammatikprov 1
Övning - insändare
Novell - Timmen
Novell - Vi kan inte hjälpa alla
Novell - De andras kalas
Slutprov/avslutande skrivuppgift tema kroppsspråk
Inlämning frivilliga texter skönlitteratur
Inlämning frivilliga texter skönlitteratur
Språksociologi - formellt och informellt språk
Språksociologi - formellt och informellt språk
5. Muntligt anförande
3. November - Referatprov
4. Argumentation-bedömningsuppgift
Skriv dagboksanteckningar
Skriv dagboksanteckningar
Skriv dagboksanteckningar
Inlämningsmapp för uppgift om studieteknik
Inlämningsmapp för studieteknik
Novell - De andras kalas
Språksociologi - Jakten på språket - Svenska
Språksociologi - Jakten på språket - Svenska
Textfrågor och referatövning - 13 dygn i rymden
Textfrågor och referatövning - 13 dygn i rymden
Textfrågor och referatövning - 13 dygn i rymden
2. November - "Den vita tigern"
2. November - "Den vita tigern"
Uppgift 22/10 - Halloween
Textfrågor - Skönlitteratur
Textfrågor - Skönlitteratur
Sammanfatta "det kinesiska eperimentet
Sammanfatta "Det kinesiska experimentet"
1. September - Sommarprat
Referatövning 1. Polisers skrivande
Referatövning 2. Krönika - vi har alla ett val
Inlämningsmapp för övningsreferat
Bedömningsuppgift för språksociologi - Podcast
Bedömningsuppgift för Språksociologi - Språkbiografisk presentation
Öva inledning 1 - Inledning till debattinlägg om energidrycker
Öva inledning 2- Skriv en inledning till ett debattinlägg om valfritt ämne
Formulera argument och svara på etos, patos och logos
Inledning till argumenterande tal - övningsuppgift med formativ bedömning
Repetition av referat och språksociologi