Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

GPP-Välkomnande/Introduktion

Galgbergets förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Pedagogisk planering kring vardagliga situationer på Galgbergets förskola. Mål för introduktionen på avd. Björnen. Hela arbetslaget har ett gemensamt perspektiv hur vi ska leda, stötta och utmana under förskolans ledning.

Välkomnande/Introduktion

 

Introduktion:

Vi vill att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och få en trygg start på sin förskoletid. Barnen ska vänja sig vid att vara på förskolan och känna en tillhörighet i förskolegruppen. 

Hur?

Vi vill att vårdnadshavarna är aktiva vid introduktionen av förskolan. Vilket innebär i det stora hela att barnen blir trygga på förskolan tillsammans med sina vårdnadshavare. Vårdnadshavare är med under de första dagarna på förskolan för att sedan lämna barnet kortare stunder som efter hand blir längre. Detta beroende på hur det går, alla barn är olika och har olika individuella behov.

All personal har ansvar för introduktionen. Vi delar barngruppen i mindre grupper för att ge barnen utrymme och för att ta emot barnen och vårdnadshavare på bästa sätt. Här har vi möjlighet att även få en bra kontakt med vårdnadshavare eftersom det ger utrymme för samtal.

Vi vill att man ska känna sig trygg med att lämna sitt barn och som barn att bli lämnad vilket kan vara en ny situation för många barn. Då lär vi känna varandra och vi ser hur man integrera med sitt barn och dess behov. Vi skapar relation till varandra och får tillfälle att berätta om vår verksamhet och hur vi tänker och agerar i olika situationer.

 

 

 


Läroplanskopplingar

vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter