Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1

Idrott och hälsa åk 1 ht-20

Schubergstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Denna terminen kommer du få leka, göra rörelser till musik, utöva olika hinderbanor, lära känna din kropp och lära dig hantera olika bollar. Vi kommer även arbeta med ord och begrepp inom idrott och hälsa.

Syftet - förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Du kommer att få möjlighet att träna din förmåga i att:

- röra dig allsidigt

- samarbeta

- ord och begrepp inom idrott och hälsa

 

Bedömning - vad och hur

Röra dig allsidigt 

- aktivt deltagande

- samarbeta och respektera andra i lekar och andra aktiviteter

Ord och begrepp 

- delta i diskussioner och samtal kring idrott och hälsa

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att utföra olika lekar och aktiviteter.

Du kommer att få delta i olika hinder- och motorikbanor. 

Du kommer att tillsammans med gruppen träna dina förmågor att röra dig allsidigt.

Du kommer att tillsammans med dina klasskompisar att samtala och diskutera olika ord och begreppen; kroppsdelarna namn och funktion. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter