Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Grundläggande kemi samt gaser i luft

Kunskapens hus, Munkedal · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Du kommer jobba med grundläggande begrepp inom kemi samt med området luft och gaser.


Läroplanskopplingar

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov kap 1-2
Förklara begreppen från kap 2.