Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F - 3

Musikens byggstenar

Sånnaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Vi går igenom/repeterar musikens byggstenar, Puls, rytm, takt, tempo, dur & moll, starkt & svagt, högt & lågt, skala,kanon, eko och rumsklang. Vi ska reflektera över och analysera musik i olika former och sammanhang.

Innehåll av musiklektionerna Läsåret 20/21

  • Introduktion och kunskaps-scanning för rätt nivå på undervisningen.
  • Hörsel & Röstvård, lär oss hur vi tar hand om vår hörsel och röst så att den håller hela livet.
  • sång i olika genrer & former
  • Instrumentspel-rytminstrument, boowhackers
  • ackord & melodi
  • musikens språk, tonnamn, notvärden
  • gestaltning, enskilt och i grupp
  • dans & rörelse
  • lust & glädje
  • skapande

Följ gärna lärloggen på respektive klass, har som mål att uppdatera den varje vecka!

 

Mvh Jenny Malmsjö musiklärare Sånnaskolan


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen
Musik år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter