Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Reflektionsprotokoll HT-20

Ängens förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

planering blåklint

Reflektionsfrågor - tolkning

  • Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande / sin lek?

  • Vilka frågor tror vi att de undersöker?

  • Vilka material och verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande

 

Analys - slutsatser

  • Vad av det barnen gör är möjligt att utmana vidare?

  • Vilka förmågor har barnen fått möjlighet att utveckla?

  • Vilka nyfikenhetsfrågor har väckts hos oss?

 

Framåtsyftande planering

  • Hur planerar vi att gå vidare? Vem gör VAD, NÄR och HUR?

  • Använd er av PRE


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter