Skolbanken Logo
Skolbanken

Vattenpussar- 28 sept

093111 Förskolan Svea, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Utforska närmiljö- parker

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

- vi har varit i Ellen Keys parken flera gånger och observerat barnen

- det finns olika saker som utmanar barnen: tekoppen, barnen räknar hur många får plats i den, gräva en tunnel under, klättra på den

- matematiska begrepp som: antal, storlek, volym, avstånd

- naturvetenskap: nyckelpiga, gräshoppa, spindlar, var insekterna går på vintern

- böcker: läsa, barnen vill fortsätta med vår bokprojekt sedan i våras

- vi vill skapa intresse för rymden och vår solsystem

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

- matematik: mäta, räkna, uppskatta och beräkna 

- hur årstiderna påverkar naturen

- läsa rymdböcker

- använd digitala verktyg i faktasökande  

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

- ta med sin favorit bok hemifrån och läsa till/ med kompisarna

- vi letar efter insekter, kolla på naturen, samlar kastanjer och ekollon

- hur planeterna har formats

  

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Sandra- rymden

- vad vet ni om rymden

- hur tror ni att planeterna ser ut

Daniela- böcker

- hur kommer det sig att den här boken är din favorit

- vill du läsa eller berätta den för kompisarna

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

- vad tror ni att det fanns innan vi kom till

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

- vad tänker ni nu, dyker det upp nya tankar och frågor

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

- vad fick ni lära er om planeterna idag

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback