Skolbanken Logo
Skolbanken

Källkritik

Vallastadens grundsärskola, Linköping · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Vad vi ska lära oss:

Du ska lära dig hur en bild kan tolkas och om tolkningen är sann eller inte. Hur har upphovsmannen till bilden tänkt? Vad är syftet med bilden. Är det som vi ser och läser alltid sant? Hur ska man veta om det är sant eller falskt? 

Hur vi ska lära oss:

  • Genom att själva fotografera och se hur klasskamraterna tolkar bilderna
  • Vi ska titta lite mer ingående på reklamfilm/bilder och undersöka om det dom förmedlar verkligen är sant
  • Vi ska arbeta med frågorna: Vad? Hur? Vem? När? Varför?
  • Vi ska genom drama få en större förståelse för hur viktigt det är att vara källkritisk

 

Det här ska bedömas:

Att du har förståelse för att allt som vi ser och hör i nyheter, sociala medier mm inte alltid är sant.

Viktiga begrepp som du kommer att lära dig:

Källkritik, Sociala medier, Budskap, Reklam, Nyheter, Sant, Falskt

 

Så här får du visa vad du kan:

Du kommer i olika diskussioner få visa om du har förstått de olika begreppen.


Läroplanskopplingar

undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

söka information från olika källor, och

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Reklam- och nyhetsbilder och andra för eleverna aktuella bilder. Hur de är uppbyggda och vilket budskap de förmedlar.

Dessutom undersöker och beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter