Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Listening and reading

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 september 2020

Här får du möjlighet att öva din förmåga att lyssna på talad engelska och läsa olika typer av texter på engelska.

Listening and reading

Syfte

  • ·       förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
  • ·       använda språkliga strategier för att förstå

Centralt innehåll

  • Talad engelska och texter från olika medier.
  • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Kunskapskrav

  • ·       Du kan förstå det mesta av innehållet och du kan även uppfatta och förstå tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
  • ·       Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  • ·       För att göra din förståelse av innehållet lättare i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning. 

 

Genomförande

I detta inledande moment kommer du att få arbeta digitalt med EF Class, där du tränar dig i att lyssna på och läsa engelska instruktioner och texter. Du arbetar med olika strategier för att uppfatta det som sägs och det du läser. I EF Class följer du en färdig arbetsgång och de olika uppgifterna skickas till dig. Du lämnar också kontinuerligt in uppgifter i EF Class. Tillsammans pratar vi om olika strategier man kan använda när man lyssnar eller läser. Vi kommer att avsluta området med ett kort test på att lyssna på engelska och ett kort test där du får läsa och besvara frågor.

Bedömning

Hör- och läsförståelsetest.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Test hörförståelse