Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3 - 4

Garntekniker

Fjällbacka Skola, Tanum · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Vi jobbar med olika enklare garntekniker, flätor,snoddar,garnboll och att virka luftmaskor. Vi syr också enkla handsömnadsstygn. Vi skapar en garnfigur utifrån en egen idé om färg o form och karaktär hos figuren.

Garnfigur

Vi jobbar med olika garntekniker, flätor,snoddar,garnboll och att virka luftmaskor. Vi syr också med kaststygn och skapar en garnfigur utifrån en egen idé om färg o form och karaktär hos figuren.


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Matriser i planeringen
Tanum Sl år 3-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter