Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Alla årskurser

EU HT20 Pedagogisk planering

Folkungaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Pedagogisk planering för arbetsområdet EU i årskurs 8

EU

 




Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med vad den Europeiska unionen är och hur samarbetet mellan Europas länder fungerar.

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att beslut som fattas av länderna i EU-samarbetet påverkar samhället och dig som individ. Du kommer att få kunskaper om hur besluten påverkar dig och hur du kan vara med och påverka politikernas beslut. 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer variera muntliga arbetsformer med enskilt arbete och diskussion i helklass. Vi kommer även titta på filmklipp, ha genomgångar och läsa i läroboken. Du kommer även att själv få söka information som handlar om EU. 

Vilket material kommer du använda?

E-läromedlet Gleerups: EU:s framväxt, EU och pengarna och Så fungerar EU.

Fördjupning: EU:s Förenta stater

Hur ska området bedömas?

  • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom uppgifter, instuderingsfrågor m.m.  Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.

  • Området kommer examineras med ett prov och en skrivuppgift.

  • Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan. 

Hur ska återkoppling ges?

  • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

  • Skriftligt i nyhetsanalys

  • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att


  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 

  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, 

  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, 

  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 


 

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
EU För och emot