Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6

Arabiska länderna åk 6

Enheten för flerspråkighet, Stenungsund · Senast uppdaterad: 27 mars 2021

Syfte och innehåll

I slutet av dessa veckor ska du känna igen om arabiska ländernas kultur, historia och geografi.

 Du ska träna på att läsa skriva och delta i diskussionerna samt ska du opponera på klasskamraters olika arbete.

I grammatiken ska vi gå igenom adjektiven.

 

Genomförande:

- läsa den material du får av mig,

- forska efter informationen om det landet som du ska skriva och berätta om.

I vecka 33-40 ska du :

  • presentera ditt arbete muntligt
  • lämna in den skriftligt
  • Du ska ge respons på din kamrat när den berättar

vecka 41 ska du göra ett skriftligt prov.

 

Bedömning

 

Tänk på följande i din presentation:

  • Du ska få feedback kontinuerligt,
  • Du ska kunna utrycka dig på ett enkelt sätt, så att alla kan förstå
  • Du självbedömer dina insatser.

 

Tänk på följande när du bedömer dina kamrater.

  • träna på kamratbedömning t ex. du ska titta på själva presentationen, informationen kamraten ger, bilder han/hon använder, språket dvs lätt att förstå, vilka ord han/hon använder, kunde han/hon svara på era frågor.

 


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Matriser i planeringen
MODERSMÅL arabiska 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter