Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Nyckeln till skatten, åk 3

Sjökarbyskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Nyckeln till skatten. Vår läsläxa som kommer att följa oss genom hela årskurs 3. Du kommer att få arbeta med innehållet i ett nytt kapitel varje vecka.

Tidsperiod

 •  Hela årskurs 3.

Förmågor

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

 • läsa med flyt.

 • använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar.

 • stava vanligt förekommande ord.

 • skriva läsligt för hand.

 • läsa och förstå enkla faktatexter.

 • återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.

 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Genom att:

 • skriva olika sorters texter och försöka utveckla det du skrivit. 
 • läsa högt med flyt.
 • arbeta med tillhörande arbetshäfte (Nyckeln till skatten), kunna svara på frågor som handlar om veckans kapitel.
 • vara delaktig i diskussioner.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi kommer veckovis att läsa ett kapitel i läseboken med tillhörande arbetsuppgifter
 • Vi kommer tillsammans arbeta i mindre grupper och individuellt

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Matriser i planeringen
Nyckeln till skatten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter