Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Tellusresan

Vallhamra skola 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 28 september 2020

I Tellusresan kommer du att lära dig om vår planet, vårt solsystem och hur vår måne och sol påverkar oss. Vi kommer också att arbeta med stjärnbilder och lära oss om olika skapelseberättelser.

Tellus-resan

Under denna resa ska jag lära mig:

Fakta om jorden, solen och månen.

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende.

Hur universum skapades.

Myter och skapelseberättelser.

Begreppen nutid, dåtid och framtid

 

Hur kommer jag att lära mig?

Genom film

Samtal

Läsning

Samarbete

 

Hur ser mina lärare vad jag lärt mig?

Genom det du gör i din Tellusbok.

Hur du deltar på lektionerna.


Läroplanskopplingar

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Utvärdering Tellusresan

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback