Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

NO - Livscyklar

Sandarne skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Vad är livscyklar? Hur fungerar en livscykel? Det är några av de frågor vi ska ta reda på i vårt NO-tema om livscyklar.

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska träna din förmåga att

  • - använda begrepp som: livscykel, kärna, skott, knopp, träd, blomma, äpple, ägg, larv, puppa, nyckelpiga
  • - förstå djur och växter liv.

Mål

Du ska:

  • kunna berätta om nyckelpigans eller/och äppelträdets livscykel.

Arbetssätt

Vi kommer att:

  • Diskutera.
  • göra snurror.
  • se på film.
  • läsa faktatexter

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:
- göra snurror och genomföra uppgifter som hör till ämnet. 
- delta i gemensamma diskussioner.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Matriser i planeringen
Utvärdering - Livscyklar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter