Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

1_Älvsjö_Undersökningsperiod_2020/2021 Herrängens förskolor - Björken

213221 Förskolan, Långsjö förskola, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 6 november 2020

Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar Framtid Social hållbarhet "Lika-Olika-Unika" möter "Intryck-Uttryck-Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen: Vi bygger relationer på många olika sätt: - Barns sociala relationer och möten med varandra, - Vi pedagoger skapar demokrati i mötet med barnen och i vårt förhållningssätt och på många andra sätt. - Barns möten med en plats (eller flera platser) i uterummet/naturen utgör grunden i vår satsning på utbildning och undervisning utomhus. - När vi möts är språk och kommunikation (verbalt såväl som genom olika estetiska uttryck) relationsskapande. - Barns möten med och relation till material vill vi också lyfta fram som t ex när några barn använder vispar eller tygbitar i sitt undersökande av en plats..(Saker med särskild agens för just dessa barn)

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Vårt arbetslag/grupp väljer ut en plats i uterummet som vi vill utveckla tillsammans med barnen och som blir vår speciella undersökningshörna på gården under den här perioden. 

Vi strävar efter att skapa en välkomnande plats som lockar till undersökande och glädje för barnen i vår grupp. Vi vill också skapa en mötesplats som vi kan dela med andra avdelningar och grupper - Den blir vårt bidrag till utvecklandet av vår gemensamma utemiljö. 

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att få reflektera över vad de gjort

 

Avdelningens konkreta planering för uppstarten av undersökningsperioden:

 

Vi har valt följande plats på gården: Altanen utanför Eken.

 

Anledningen till att vi fastnade för just denna plats är att: Det är en plats där barnen samlas när dem vill dansa till musik. Vi vill utveckla den platsen ännu mera med fokus på Hälsa & Rörelse.

 

Inledningsvis planerar vi att erbjuda barnen följande stationer/workshops på vår plats som vi hoppas ska skapa ett meningsfullt, gemenskapande och roligt sammanhang för barnen:

Olika "aktivitetslådor" ska finnas tillgängligt till barnen.
En musiklåda(språkutveckling)
Yoga/avslappningslåda(Barnkonventionen-alla har rätt till vila, kroppsuppfattning)
Programmeringslåda(digitalisering)

Sätta upp QR-koder där barnen kan scanna lärplattan för att lyssna på musik och titta på dansvideo/andra filmer för på så sätt lära sig att ta instruktioner.

Använda rockringar. (Former/matematik)

Sätta upp plastspeglar på husfasaden så barnen kan se sig själva.

Vi planerar att observera och dokumentera barnens utforskande i stationen/under workshopen genom att: Fotografera dem samt filma för att sedan titta på dem och reflektera över vad är det vi ser. Ställa frågor och vara lyhörda.

Vi planerar att reflektera tillsammans med barnen om det de upplevt genom att : Fotografera/filma dem. Skapa QR-koder tillsammans med barnen där dem få berätta vad dem ser på bilden samtidigt som deras röster spelas in-

 

 

 

Innehåll:

Se kopplade lärloggar

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback