Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd, Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Test Vi skapar genom att quilta och/eller syr dragkedja

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Planering för arbetsområde produkt som är quiltad och/eller har dragkedja.

 

 

Terminens uppgift är att sy något som är quiltat och/eller har en dragkedja.

 

Detta ska du lära dig
Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla:

 

 • Välja material och teknik i förhållande till uppgiftens syfte.

 • Välja ut ett slöjdföremål i textil att sy.

 • Välja slöjdföremålets utseende och form.

 • Bearbeta och utveckla idéer.

 • Använda verktyg och maskiner.

 • Förmågan att arbeta med hjälp av olika slags instruktioner och efter egna initiativ.

 • Lära dig nya textila tekniker som att sy i en dragkedja och quilta.

 • Beskriva förklara och motivera dina val av material och teknik.

 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Så här ska vi arbeta
Det här kommer du att möta i undervisningen:

Du ska ta fram tre förslag på vad du skulle kunna/vilja göra. Leta reda på bilder eller skissa själv. Det viktiga är att produkten har en dragkedja och är quiltad. Det kan vara någon detalj som är quiltad.

 • Välj en av produkterna som du helst vill göra och gör en mer detaljerad skiss utifrån din idé eller befintligt mönster

 • Genomgång slöjd specifika begrepp

 • Arbetar utifrån en arbetsbeskrivning och

 • Kunskaper om konstruktion och mallar.

 • Muntliga genomgångar och instruktioner.

 • Kontinuerlig dokumentation och reflektion i Classroom.

 • Arbetet avslutas med dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

 

Bedömning
Det som bedöms är HUR du:

 

 • Framställer ditt arbete

 • Förstår att din arbetsinsats påverkar ditt arbete och dess kvalité

 • Använder olika verktyg och maskiner

 • Utvecklar idéer, planerar och skissar

 • Väljer tillvägagångssätt

 • Följer en arbetsbeskrivning

 • Dokumenterar i ord och bild arbetsprocessen och resultatet.

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Musikframföranden.

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Slöjd år 4- 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter