Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

kroppen, rörelse och skogen

Gemensamt i Ludvika, Ludvika · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Vi jobbar med kroppens alla delar, kläder och rörelse. Vi vill väcka barnens intresse för naturen.

  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  •  Lpfö 18Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

Var är vi?

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

Vi har en barngrupp som behöver mycket språkträning och förståelse för svenska språket och de dagliga rutinerna. Barnen  behöver lära sig mer om kroppsdelar och att de får träna på svenska språket på vad kläderna heter. Många av våra barn är inte vana att vara ute och röra på sig i naturen. Vi vill att barnen ska lära sig tex vilka djur som lever i våran skog, vilka träd som finns i skogen. Barnen behöver träna sin fin och grov motorik

 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

Vi vill att barnen ska lära sig namnen på kroppsdelarna och lite av kroppensfunktionen. Tanken är att barnen ska känna en trygghet att vistats i skogen och lära sig att vara rädd om våran natur. Barnen ska göra ett experiment med tallkottar som växer i en mugg och förhoppningsvis så blir det en lite tall.  Barnen ska få en bättre motorik samt lära sig turtagning och samspel.


Hur gör vi?

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

Vi arbetar i tre grupper med vårat tema om kroppen. Vi tar fram material och bilder som har med kroppen att göra. Vi ritar av ett barn i naturlig storlek och barnen får lära sig benämna kroppsdelar. Vi går till skogen varje tisdag och vi gör hinderbana  av naturmaterial. Där tränar barnen sin motorik och samspel och turtagning. vi använder oss även av djurbilder och bilder på våra träd som finns i våran skog. Barnen får plocka tallkottar som vi tar med oss hem till förskolan till vårat experiment .Barnen kommer att få vattna deras tallkottar varje dag. Varje torsdag har vi rörelse inne /ute med barnen som en planerad undervisning.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter