Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matteborgen 6A

Gullhedskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Matteborgen 6A . Decimaltal, bråk, procent och sannolikhet, koordinatsystem, geometri samt problemlösning.

Mål:

Du ska:

- kunna storleksordna decimaltal
- kunna förklara betydelsen av orden deci, centi och milli
- kunna räkna med decimaltal

- veta vad som menas med täljare och nämnare
- kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare
- kunna räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. 3/5 av 20

- kunna beskriva vad ett koordinatsystem är
- kunna avläsa och skriva koordinater för punkter

- kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
- räkna ut arean på rektanglar, kvadrater och trianglar
- använda de vanligaste enheterna för area: m² dm² cm²

- känna till och kunna använda dig av olika metoder vid problemlösning

 

Under höstterminen arbetar vi med:

- genomgångar enskilt och i grupp
- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material
- problemlösning i grupp
- prata matematik
- träna huvudräkning
- diagnoser och prov 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matris Matteborgen 6A
MatteBorgen 6A: Matteområden för bedömning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter