Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Bokprojekt - Vi knackar på och letar efter Dim

Gemensamt i Ludvika, Ludvika · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vi använder böckerna "Knacka på!" och "Vem ser Dim?" som utgångspunkt i höstens arbete.

 

 

I barngruppen har vi många barn som är nya för terminen, vi kommer i slutet av terminen vara 15 barn i åldrarna 1-3 år. Många av barnen visar stort intresse för böcker och vill läsa böcker själva, tillsammans med en/för en kompis samt med oss pedagoger. De samtalar om, pekar på och visar vad som finns i böckerna. 

 

 

Med böcker som utgångspunkt vill vi ge barnen möjlighet att på ett lek- och fantasifullt sätt väcka intresse för böcker och utveckla sin språkliga förmåga, att samspela med varandra samt känna tillhörighet i gruppen. Vi vill få barnen att upptäcka boklek, vi använder böckerna som utgångspunkt och inspiration vid lek och skapande. 


  • Delar in barngruppen i två mindre grupper (tre när fler barn börjat) och startar upp bokprojekt i dessa med olika böcker, en pedagog ansvarar för gruppen med de äldre barnen och två pedagoger ansvarar för gruppen med de yngre barnen. Vi arbetar i respektive grupp 3 dagar i veckan där aktiviteten på något sätt hör ihop med böckerna (exmempelvis boksamtal, skapande, matematik, rörelse, utflykt i närmiljön)
  • Läser böckerna tillsammans och använder oss även av Polyglutt för att få bilderna på väggen
  • Utgår från vad som fångar barnens intresse i de olika böckerna (exempelvis vid skapande, lek, utformning av miljön)
  • Skapar med böckerna som utgångspunkt
  • Gör om lek/lärmiljön på avdelningen där de olika böckerna lyfts fram, skapar gemensamma mötesplatser där barnen kan visa/samtala/leka/dela med sig av de olika böckernas innehåll

·   

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter