Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Fy 9G1 HT20 - Energi, effekt och energiförsörjningen

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

Området handlar om fysikaliskt arbete, effekt och energiförsörjning

Konkretiserade mål

I detta området får du lära dig:

 • hur enkla maskiner som hävstänger lutande plan, spett, block och taljor fungerar samt hur de historiskt har använts för att   bygga hus
 • vad som menas med arbete i fysikalisk mening
 • mekanikens gyllene regel
 • att energi är lagrat arbete
 • skillnaden mellan mekanisk effekt och elektrisk effekt samt hur man räknar på detta i vardagliga sammanhang
 • hur elanvändningen har ökat i samhället och hur det påverkar miljön
 • hur vi kan minska vår elanvändning för att både spara pengar och bidra till en hållbar utveckling
 • hur energin från solen flödar genom naturen och samhället samt hur den omvandlas mellan olika energiformer
 • att energi inte kan förstöras utan endast omvandlas mellan olika former
 • vad som skiljer förnybara energikällor från icke förnybara energikällor
 • om olika sätt att idag producera energi samt deras för- och nackdelar för miljön samt vilka hållbara sätt det finns att producera energi i framtiden
 • hur vårt sätt att använda fossila bränslen påverkar jordens klimat
 • hur kärnkraft kan spela en viktig roll för att snabbt hindra den ökande växthuseffekten men även vilka risker det medför
 • hur vi i den rika delen av världen använder allt mer energi och hur vår livsstil påverkar jordens klimat
 • att vi måste förändra vårt sätt att leva för att minska ökningen av växthuseffekten och vilka politiska mål som finns för att vi gemensamt ska klara av det
 • samtala om och argumentera för hur vi ska nå en hållbar energiförsörjning

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar, filmvisning för att förtydliga viktiga begrepp, arbete med sidorna i boken och tillhörande instuderingsfrågor.

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Fysik Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter