Skolbanken Logo
Skolbanken

Djungelns planering Hållbar individ - självkänsla

Trädgårdens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vi i Djungeln arbetar med hållbar individ med fokus på enskilda barnet med jag, min kropp, min identitet och självkänsla. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Vad är syftet/ målkriteriet?

Vårt mål med vårt arbete av Hållbar individ och självkänsla är att stärka barnet i sitt jag och sin egen identitet genom att få dem att dela med sig mer av sig själva och se till sin egen förmåga och stärka den. Som en del i vårt arbete med individen arbetar vi i mindre grupper med barnen för att på olika sätt utveckla bilden av jag och min identitet.

  • Vi vill få barnen att prata om sig själv och vad de har för intressen för att få visa en del av själv och sin identitet
  • Barnen får ta del av varandras intressen och få syn på våra likheter och olikheter

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Vi börjar med att prata om mitt jag och vad jag tycker om. Detta för att ta del av vad barnen tycker om och stärka barnen i sin identitet och självkänsla. Vi observerar barnen i lärmiljön och lyssnar till vad barnen tycker om att göra för att finna aktiviteter och arbetsmetoder att utmana barnen vidare i utifrån deras intressen. Efter hand utvecklar vi aktiviteterna till respektive barn och i grupp för att utmana och stärka dem i sin identitet och självkänsla.

Vi använder oss av olika aktiviteter där vi kopplar och pratar om jag, min identitet och min självkänsla i vår undervisning både enskilt och i grupp med andra. Vårt arbete i projektet och de olika aktiviteterna följer vi upp veckovis på vårt SKA som vi reflekterar kring och planerar vidare utifrån.

Vilka strävansmål har vi i åtanke vid undervisningen? Max två mål (tagga in)

  • Vi vill att barnen ska utveckla sin identitet och känner trygghet i den,
  • Vi strävar efter att barnen ska känna sitt värde och utveckla sin självkänsla

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Mia, Jenny och Banne

Vem ansvarar för dokumentationen?

Jenny, Banne och Mia


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback