Skolbanken Logo
Skolbanken

Babblarna? rubrik? Samspel kommunikation

Bikupan, Hedemora · Senast uppdaterad: 17 november 2020

Vi kommer under hösten att arbeta med babblarna. Tanken är att vårt arbete med Babblarna ska växa med barns tanker och idéer. Vi kommer använda Babblarna i samlingar och i den pedagogiska verksamheten.

Nuläge

I barngruppen finns barn i åldrarna 1-3 år.  Vi har märkt ett stort intresse av Babblarna. Vi kommer att introducera varje babblare för sig och prata om deras egenskaper.

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, sång, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer att kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo - Ser till att värdegrunden upprätthålls. Dadda lär ut hur en bra kompis förväntas vara. Att alla ska ha det bra och att vi ska hjälpa och ta hand om varandra.

Bibbi-  är vår matematiker. Hen är med oss i alla samlingar för att räkna antal barn men också för att utmana barnen med andra matematiska klurigheter. 

Bobbo- Gillar rörelse sång och lek. Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument, dansar.

Diddi-  gillar att skapa, i alla möjliga material. Hen ska finnas med och uppmuntra barnen i både planerat och spontant skapande.

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Babba tycker om när barnen vill lyssna på/läsa böcker. Hen uppmuntrar barnen att  känna igen sin egen namnbild och att se hur de olika bokstäverna ser ut, heter och låter.

Dadda - gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Hen är med oss i vårt vattenprojekt, lyssnar på och utforskar tillsammans med barnen. Dadda följer med när vi går till skogen och utforskar närliggande miljöer.

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi på unikum

Vi dokumenterar med hjälp av foto, barnens verk och med anteckningar.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter