Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Ty9 Computer und Erfindungen

Norretullskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Computer und Erfindungen

Om arbetet

Du kommer att

- läsa och lyssna till texter om mobiler, datorer, internet och uppfinningar

- lära ett ordförråd kring datorer och nätet

- muntligt och skriftligt uttrycka dig om mobiler och datorer i diskussioner och skrivuppgifter

- muntligt berätta om en uppfinning 

- skriftligt berätta om dina tankar kring mobiler och datorer och deras användning

- arbeta med perfekt av starka verb

 

Följande kommer att bedömas

Din förmåga att:

- förstå texter och hörövningar

- i tal och text visa att du kan uttrycka tankar och åsikter om det du läser och hör

- visa att du utvecklar ditt ordförråd kring ämnet och använder ord och uttryck kring temat

- använda perfekt i tal och skrift


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter