Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik 2.0

045031 Förskolan Galilei, Stockholm Hässelby-Vällingby · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

Vi fortsätter vårt tema matematik som påbörjades förra året. Vi utforskar formerna lite mer och skapa olika saker utifrån former. Andra saker som vi utforskar är volym, antal och mönster.

Matematik 2.0

Barnen är redan vana att benämna former som de ser. De har varit ute på formjakt och fotograferat en massa olika former som de har hittat på promenader. Denna termin kommer vi att använda kunskapen de flesta barnen förvärvade, och genom dessa skapa i olika material på avdelningen. Vi introducerar nya former såsom, romb och parallellogram. Men vi kommer även att prata om kon, kub och cylinder som är mer avancerade former av triangel, cirkel, kvadrat.

Förra terminen gjordes ett stapeldiagram på vilka färger bilarna i området hade, denna termin för vi statistik på hur många hundar som går förbi vårt fönster under lunch och mellanmål. Detta kommer sedan presenteras som ett stapeldiagram.

Vi räknar på olika vis t.ex. 1-2-3, första, andra, tredje, övar prepositioner som över/under, på/i, stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång, framför/mitten/bakom, upp/ner mm. Övar problemlösningar i vardagen, t.ex. om jag inte når mössan på min hylla - hur gör jag då? I vardagssituationer uppmärksamma, benämna och utmana barnen i olika sätt att lösa problem. t.ex. varför stöveln fastnar i gummibandet vid avklädning.

Vi erbjuder spel med tärning bla yatzy och andra spel där man kan räkna på tärningen och sedan flytta en pjäs.

Under förra året så mättes hela barngruppen för att se hur mycket de sammantaget hade växt vid nästa mättillfälle. Detta kommer vi att fortsätta med även denna termin. Vi kommer även att jobba med mätsnören för att få syn på hur långt 1 meter eller  1/2 meter är. 

Erbjuda vetgiriga barn tillfällen att få syn på matte var än vi är. På gården, i skogen, i hallen eller vid matbordet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Matematik i skogen
5åringarnas byggprojekt
Formhjälte
Räkna hundar
Tärningsspel

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback