Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Muntlig presentation

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Att göra en power point om olika texttyper och berätta inför klassen

Tidsplan

  • vecka 37 - 40 texttyper

Mål

Du ska kunna:

ta reda på information om olika texttyper och göra en presentation med power point

 

 

Arbetssätt, metod och material

Vi ska arbeta med:

tankekarta med olika texttyper

att leta information på internet och i olika böcker om de texttyper du och din kamrat ska presentera

att göra en power point på datorn 

Bedömning

Muntligt presentation av olika texttyper med hjälp av power point

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen
muntlig presentation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback