Skolbanken Logo
Skolbanken

So

Lingenässkolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på

 • normer och regler på och kring skolan.
 • trafikregler och säkert beteende i trafiken.
 • källsortering.
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar.

 

Undervisning

Du kommer att

 • med stöd av bilder och ritprat/sociala berättelser arbeta med normer och regler tillsammans med personal och strukturerat material.
 • lära dig om trafiksäkerhet och trafikskyltar i en-till-en-undervisning med strukturerat material och tillsammans ute i samhället.
 • lära dig källsortera i en-till-en-undervisning med strukturerat material.
 • lära dig hitta i närmiljön tillsammans med personal och uppmärksamma hållpunkter på vägen.

 

Bedömning

Du kan

 • delta i samtal kring sociala berättelser och kan med anpassad omgivning förstå skolans normer och regler.
 • några trafikskyltar (t ex övergångsställe) och kan tillsammans med personal stanna och se åt sidorna innan du går över vägen.
 • källsortera kartong, plast och matrester.
 • hitta vid/till och namnge några olika utflyktsmål och promenader. (T ex Kronoskogen, Kolonirundan.)

Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skola och i digitala miljöer.

Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel källsortering.

Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Dessutom kan eleven medverka i samtal om livsfrågor med betydelse för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback