Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Monster, 2dim och 3dim

Akalla Grundskola F-9, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2020

I detta arbetsområde ingår flera delar ur det centrala innehållet och kunskapskraven. Du jobbar 2- och 3dimensionellt och i olika material, med olika tekniker. I slutet av uppgiften ska du presentera ditt monster och skriva en utvärdering där du redogör för din process, motiverar dina val och reflekterar över resultatet.

 

Vad ska vi arbeta med?

Monster i 2- och 3dim. Skiss, målning, skulptur, miljö och presentation.

Tidsplan

Denna uppgift sträcker sig över hela höstterminen, HT2020.

Hur ska vi arbeta?

Skiss, 2dim
A4-papper, blyertspenna
Teckna ditt monster löst med blyerts.
Skriv stödanteckningar om ditt monsters namn, egenskaper, material som du ska använda m.m

Målning
A4-akvarellpapper, oljepastellkritor, akvarellfärg
Överför din skiss till ett akvarellpapper. Färglägg monstret med oljepastellkritor, blanda gärna färgerna och måla bakgrunden med akvarellfärg. Tänk på penselfattningen och att du ska täcka hela pappret med färg.

Skiss, 3dim
Modellera, en lera som inte torkar, plastverktyg
Använd dina händer för att forma ditt monster av modellera, skapa detaljer med verktyg.

Skulptur
Studielera, en lera som lufttorkar och därefter kan målas, träverktyg, träunderlägg, vatten
Återskapa ditt monster från den 3dimensionella skissen. Leran blir mer porös om du adderar vatten.

Skiss, 2dim
A4-papper, blyertspenna
Ha pappret i liggande format, dra diagonala linjer från hörnen så att de bildar ett kryss över ditt papper. Rita en kvadrat, ett rum och teckna ditt monster och eventuell "inredning". Skriv stödanteckningar över materialval.

Miljö
Mallar över del olika delarna av rummet, kartong, linjal, sax, lim, readymixfärg
Klipp ut delarna av kartong, måla dem med readymixfärg, limma ihop rummet med limpistol.

Presentation
Visa upp alla delar av uppgiften (utom den 3dimensionella skissen i modellera) och presentera ditt monster.
Berätta vad det heter, var det bort, egenskaper osv.

Utvärdering
1. Beskriv ditt monster i miljön
2. Hur har du skapat ditt monster i miljön? Redogör för alla steg och var nog med att använda ord och begrepp
3. Hur gick det? Vad hade du velat utveckla?


Du jobbar självständigt under handledning på lektionerna. Hannah håller genomgångar vid lektionens uppstart av alla nya moment. Kom ihåg att spara skisser och målningen i din mapp.

 

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

Formativ bedömning görs fortlöpande under lektionerna och efter varje avslutat moment. Du får ett samlat betyg på uppgiften efter inlämningen. Se kopplingen till centrala innehållet och kunskapskraven.

Utvärdering

Vid terminens slut får du möjlighet att utvärdera uppgiften.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
En uppgift kopplad till arbetsområdet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback