Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

Matematik åk 1 Skånhällaskolan

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.

Matematik Åk 1

Syfte

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Mål för eleverna:

 • Kunna ordningstalen 1-20 i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
 • Kunna ramsräkna upp till 100.
 • Kunna forma siffror på rätt sätt.
 • Förstå innebörden av addition, subtraktion och likhetstecken.
 • Kan använda och förstå begreppen hälften och dubbelt.
 • Kan känna igen cirkel, triangel, rektangel och kvadrat.
 • Kan hel- och halvtimma på klockan.
 • Kan jämna och udda tal.
 • Kunna göra och upprepa mönster.
 • Kunna talraden 0-100
 • Kunna längd, jämföra, uppskatta och mäta
 • Kunna 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp
 • Kunna enheten cm
 • Kunna enkla tabeller och diagram
 • Kunna enkla lägesbegrepp: på ,under,bredvid m.m
 • Kunna enkel elevnära problemlösning.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Med matematikboken "Favorit matematik".
 • Matematiska spel
 • Chromebook
 • Olika problemlösningsuppgifter
 • Praktiska övningar
 • Att uppskatta och mäta olika saker
 • Laborationer

Bedömning: 

Eleven visar sina förmågor genom :

 • Olika sätt muntligt.
 • Olika sätt skriftligt.
 • Matematiska diskussioner
 • Att delta aktivt på lektionerna
 • Olika matematiska spel.

Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter