Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Kunskapskrav svenska som andraspråk

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Kunskapskrav i svenska som andraspråk i slutet av årskurs 6.

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6. 

Här nedan ser du hur du ligger till i de olika kunskapskraven.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter