Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Stava rätt!

Resursenhet Stacken , Uppsala · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vi tränar stavning tillsammans!

 

Mål

I det här arbetsmomentet är målet att du ska lära dig att stava bättre:

 • vokaler/konsonanter 
 • s-ljudet
 • sj-ljudet
 • ng-ljudet
 • tj- ljudet
 • j- ljudet
 • e-ä- ljudet
 • å- ljudet
 • dubbelteckning och undantagsregler
 • sammansatta ord
 • särskrivning

 

Arbetssätt

 • Stavning av åldersadekvata ord. 
 • Enskilt arbete med olika övningar.
 • Spela spel och lektion.se

Bedömning

 Bedömer fortlöpande din stavning i alla dina arbeten där stavning ingår som ett kunskapskrav.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Stavningstest

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback