Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F - 6

English for Young Learners-Small Steps 1

Skärhamns skola, Tjörn · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Small Steps 1, English Exercises for Beginners

Konkretisering av målen

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion: Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.


Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion: Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.


Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion: Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Så här går undervisningen till

Vi arbetar med Small Steps 1 tilsammans 2 o 2 eller individuellt. Kunskaperna och färdigheterna tränas i andra  skriftliga och muntliga uppgifter.

Vi tränar på:

  • siffror,färger, djur, kroppsdelar, kläder, veckodagar, mat/dryck
  • meningsbyggnad, singular/plural, have/has, haven´t/hasn´t, can/can´t 

 

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Begreppslig förmåga
- förstå vad ord och begrepp betyder
- kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen och på nya sätt

Kommunikativ förmåga
- förstå talad och skriven engelska
- prata och skriva engelska


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback