Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Trafiken årskurs 1

Sollebrunns skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Det är viktigt att veta hur man ska bete sig i trafiken. Vi kommer under en period att lära oss om trafikregler, trafiksäkerhet och undersöker trafiken i vårt närområde.

Ämne:

Arbetsområde:

Under en period kommer du att arbeta med trafik. Du kommer att lära dig om trafiksäkerhet, trafikregler och undersöka trafiken i vårt närområde. 

Konkreta mål:

Efter avslutat ämnesområde ska du känna till:

  • De vanligaste trafikreglerna
  • Trafikmärken som främst rör gående och cyklande trafik.
  • Du ska också förstå betydelsen av att använda reflex och cykelhjälm.

Bedömning:

Min bedömning kommer genom att du ska:

  • Kunna namnge och identifiera viktiga trafikmärken.
  • Berätta och visa hur man som gående beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  • Berätta eller skriva varför det är viktigt att använda reflexer och cykelhjälm.

Undervisning:

Vi kommer att prata om trafiksäkerhet och grundläggande trafik regler för fotgängare och cyklist. Vi kommer att lära oss några olika vägmärken och övar oss att gå på ett säkert sätt i trafiken. 

Vi kommer att undersöka trafiken runt skolan. 

Detta kommer vi att få lära oss genom att vi diskuterar, tittar på filmer och göra olika undersökningar. Vi kommer även att gå i närområdet och träna på trafikreglerna vi lärt oss.

 


Läroplanskopplingar

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen
Kopia av Trafik årskurs 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback