Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Gustavianska tiden och Karl Johanstiden

Brokinds skola, Linköping · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Ett arbetsområde med två lite kortare tidsperioder ur svensk historia. Vi kommer att få läsa om Gustav III, maskeradbalen, varför det svenska kungahuset numera bär namnet Bernadotte och mycket, mycket mera.

Gustavianska tiden & Karl Johanstiden

 

Viktiga ord och begrepp

religionsfrihet, tryckfrihet, upplysningstid, filosof, statskupp, självständig, revolution, inbördeskrig, Bernadotte, Napoleon, Göta kanal, slussar, befolkningsmängd, folkskola

 

Filmer vi ska titta på

  • Sveriges historia Folkets århundrade

  • Historieätarna Gustavianska tiden

  • Historieätarna Romantiken

  • Fatta historia från Frihetstid till industrialism

 

Instuderingsalternativ - välj minst ett av följande

  • Läs och svara på frågorna i arbetshäfte 1.

  • Läs s. 174-207 i Utkik historia. Svara på frågorna på s. 184 och    s. 204-205, skriv svaren i din blå skrivbok.

  • Gör arbetsblad 2 - använd flera läromedel för att komma fram till svaren.

  • Gör minst en av uppgifterna på arbetsblad 3.

  • Titta på avsnitt 1 i UR serien “Jakten på den glömda historien”. Gör därefter arbetsblad 4, skriv svaren i din blå skrivbok.

 

Bedömning

För att bli godkänd på arbetsområdet behöver du genomföra minst ett instuderingsalternativ på ett bra sätt. Det innebär att du har läst texten noggrant och svarat på frågorna genom att hitta svaren i texten. Dessutom behöver du ha fått godkänt på det avslutande provet.

 

För att bli väl godkänd på arbetsområdet behöver du genomföra minst två instuderingsalternativ på ett bra sätt. Det innebär att du har läst texten noggrant och svarat på frågorna med hjälp av det du har läst och sett på filmerna, du tar också, vid något tillfälle, med egna tankar eller analyser i dina svar. Dessutom behöver du ha fått väl godkänt på det avslutande provet.

 

För att bli mycket väl godkänd på arbetsområdet behöver du genomföra minst tre instuderingsalternativ, varav ett är arbetsblad 3 eller 4, på ett mycket bra sätt. Det innebär att du har läst texten noggrant och svarat på frågorna med hjälp av det du har läst och sett på filmerna, du tar också, vid flera tillfällen, med egna tankar och analyser i dina svar. Dessutom behöver du ha fått mycket väl godkänt på det avslutande provet.


Läroplanskopplingar

Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter