Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Naturvetenskap med Dadda

Harplinge förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Tillsammans med Dadda upptäcker och utforskar vi den spännande värld som insekter lever i. Hur gör spindeln sitt nät, vad äter en gråsugga och hur bor en myra? Vi tar på oss forskarglasögonen och tittar närmare på detta på olika vis.

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

Varför?

 

Under några veckors tid har vi haft en utforskar och upptäckarfas och vi ser ett stort intresse hos barnen för babblarna.  Vidare är intresset för natur, insekter och hållbar utveckling (plocka skräp) just nu spännande. Med hjälp av Dadda och utifrån barnens intressen lär vi oss mer utifrån läroplansmålet kring naturvetenskap.

 

Mål:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Utvärderingsbart mål:

 

I slutet av oktober har vi tillsammans lärt oss mer om olika insekter, var vi kan hitta dem och hur de lever.

 

Målkommunikation och handlingsplan:

Vid en utflykt till ett naturområde i närheten följer Dadda med och med hjälp av Dadda berättar vi att vi ska undersöka och lära oss mer om insekter runtomkring.

 

Dadda ställde frågan: Vad finns i naturen och utifrån barnens svar (myror, spindlar, gråsuggor, sten, gräs, träd) har de visat stort intresse för insekter. I naturliga sammanhang har vi varit medupptäckande pedagoger när barnen hittat olika insekter och pratat kring vad de heter. Detta dokumenteras på olika platser i hallen. Vi tittar på ett bildspel tillsammans med bilder vi tagit under två samlingstillfällen och ställer sedan frågan:

”Vad vill ni lära er mer om insekter och hur ska vi ta reda på det?”

Tillsammans med barnen skapar vi en mindmap med bilder på insekterna och vad barnen vill veta mer om.

Hur gör spindeln sitt nät? vad äter myran och gråsuggan? var bor fjärilen?

Detta tar vi reda på genom att titta i böcker, söka på nätet/kolla filmer om de olika insekterna och utforska i vår närmiljö, både på gården och på utflykter.

Under veckorna som följer kommer vi ta oss an en insekt i veckan som vi lär oss mer om!

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter