Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Vad är teknik - funktion och användning

LMH-enheten, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Det finns teknik i både stora saker som båtar och broar. Teknik finns också i små saker som nycklar och blyertspennor. Teknik finns överallt! Nu ska du få vara med och upptäcka på var det finns teknik i din vardag. Du ska få lära dig hur föremål fungerar och hur de används. Vi kommer att undersöka olika föremål som finns i skolan. Du ska arbeta med egna konstruktioner och modeller. Människor och teknik har en gemensam historia. Du ska få lära dig hur teknik utvecklats genom tiderna.

Mål för elev

Du undersöker vardagliga föremål

Du kommer ge exempel på hur föremål i din varadag är uppbyggda, fungerar och kan förbättras

Du gör enkla skisser och bilder  över en egen konstruktion

Du arbetar med egna konstruktiotner så att det blir en enkel fysisk modell.

Du utvecklar förmågan att använda begrepp och ord inom teknik.

Du kan något exempel på hur tekniken har utvecklats över tid.

Innehåll

Inom arbetsområdet reflekterar du över och undersöker hur saker fungerar. Det kan vara saker som finns här och nu i din vardag eller saker som människor använt för längesedan.  Du kommer att få undersöka tekniska föremål som finns i skolan.

Du kommer att bygga olika konstruktioner.

Du lär dig hur teknik har förändrats över tid.

Arbetssätt

 

Du studerar ett tekniskt föremål, som du sedan beskriver och förklara hur den fungerar.

Du tittar på film om teknik.

Du kommer bland annat att få bygga en bro.

I klassen ska vi undersöker vi hur teknik har förändrats över tid.

 

 


Läroplanskopplingar

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matriser i planeringen
Matris i Teknik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter