Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY01

Analys- Isobel

S:t Lars gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Tillämpa dina kunskaper genom att analysera fallet om Isobel.

Uppgift: tillämpa dina kunskaper

Arbetssätt: individuell skriftlig  arbete

Lektionstid: 3 lektioner ( vecka 37 -torsdag, vecka 38- onsdag, torsdag)

Deadline: vecka 38, torsdag 17/9

Material: boken 

 

1. Analys- läs fallet om Isobel på s. 25-26

 

Gör en psykologisk analys av Isobel genom att analysera hennes tankar, känslor och beteenden. Koppla några av begreppen vi studerat till henne. 

 

  • Börja med att titta på hur Isobels självbild ser ut och koppla till hennes känslor, tankar och handlingar. 

  • Fortsätt genom att välja minst tre till av dessa begrepp: 

Självkänsla självförtroende självmedkänsla känsloreglering 

yttre motivation     inre  motivation kompetens självständighet  

social tillhörighet prokrastinera

  • Visa att du förstår genom att använda dem på ett korrekt sätt  i analysen

  •  Hitta stöd för det du säger i texten om Isobel

 

Satsar du på högre betyg?

  • Använd flera av begreppen 

  • Utveckla ditt resonemang genom att ställa frågor som: Varför? Vad leder det till? ...

2. Personlig reflektion- skriv om dina egna erfarenheter 

 

  • Reflektera över vad som motiverar dig. Drivs du mestadels av inre eller yttre motivation i olika sammanhang som skola, hemmet, fritiden…?

 

  • Vad tror du krävs för att du ska känna inre motivation?


Läroplanskopplingar

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bedömningsuppgift av analys-Isobel

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback